http://www.thai-tour.com/thai-tour/south/pangnga/tour/similan_tour/similan&surin_4days3nights.htm

แพ็คเกจทัวร์ เกาะสิมิลัน เกาะสุรินทร์ SML.004

(แพ็คเกจทัวร์ 4 วัน 3 คืน)

วันแรกของการเดินทาง *** ทับละมุ – หินรูปใบเรือ – เกาะแปด – เกาะเมี่ยง ***
08.30 น. คณะพร้อมที่ ท่าเรือทับละมุ อ.ท้ายเหมือง เจ้าหน้าที่พระนางทัวร์รอรับท่านและคณะนำท่านลงเรือลำใหญ่ ท่องทะเลอันดามัน สู่หมู่เกาะสิมิลัน สวรรค์ของนักเดินทาง
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (1) บนเรือ เหนือผืนน้ำสีไพลิน  ถึงหมู่เกาะสิมิลัน
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
เกาะแปด
ท่องเที่ยว
14.00 น. นำท่านขึ้น บนหินรูปใบเรือ ชมทัศนียภาพพื้นน้ำที่ใสดั่งมรกต สัมผัสหาดทรายขาวนุ่ม อ่าวเกือก เล่นน้ำ พักผ่อนบนชายหาดขาวนุ่ม เพลิดเพลินกับการ ดำน้ำชมปะการัง
16.30 น. เกาะเมี่ยง (เกาะสี่) พักเต้นท์ริมหาด อิสระกับการพักผ่อน เล่นน้ำ หรือเดินเล่นชายหาด
18.30 น. บริการอาหารเย็น (2) ก่อนเชิญท่านพักผ่อน ในบรรยากาศชาวเกาะ ราตรีสวัสดิ์
วันที่สองของการเดินทาง *** เกาะเมี่ยง – ตาชัย – หมู่เกาะสุรินทร์***
07.00 น. รับอรุณ ด้วย อาหารเช้า (3) ก่อนเตรียมสัมภาระขึ้นเรือลำใหญ่  สู่หมู่เกาะสุรินทร์
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
เกาะตาชัย
ท่องเที่ยว
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (4) เดินทางผ่านเกาะตาชัย (เกาะบัว) สู่หมู่เกาะสุรินทร์
14.30 น. เกาะสุรินทร์เหนือ เปลี่ยนชุดเล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการัง สัมผัสสรรพชีวิต ใต้ทะที่งดงาม
18.30 น. เกาะสุรินทร์เหนือ กางเต้นท์แรมคืน บริการเย็น (5) พักผ่อนอิสระ ราตรีสวัสดิ์

วันที่สามของการเดินทาง *** สุรินทร์เหนือ – สุรินทร์ใต้ ***

07.00 น. บริการอาหารเช้า (6) นำท่านสัมผัสความงดงามของโลกใต้สมุทร ที่หน้าอ่าว ชมปะการังน้ำตื้นที่สมบูรณ์ที่สุดของไทย หอยมือเสือ ดาวขนนกที่สวยงาม
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
ชาวมอแกน
ท่องเที่ยว
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (7) ก่อนชมปะการังที่ อ่าวแม่ยาย แหวกว่ายคลอเคลีย หยอกล้อฝูงปลา เกาะสุรินทร์ใต้ ชมชีวิตความเป็นอยู่ชาวเล (มอแกน)
18.30 น. ชมพระอาทิตย์อัสดง บริการอาหารเย็น (8) พักผ่อนกับหมู่คณะราตรีสวัสดิ์

วันที่สี่ของการเดินทาง ***หมู่เกาะสุรินทร์ – ทับละมุ ***

07.30 น. บริการอาหารเช้า (9) เตรียมสัมภาระส่วนตัวขึ้นเรือลำใหญ่ อำลาหมู่เกาะสุรินทร์ กลับสู่ฝั่งที่ท่าเรือทับละมุ ระหว่างทาง หากคุณโชคดีอาจได้ทักทายฝูงปลาโลมา
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (10) ก่อนขึ้นฝั่งที่ท่าเรือ ทับละมุ ท้ายเหมือง พังงา
14.00 น. ท่าเรือทับละมุ ตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย อำลาอันดามัน เพื่อเดินทางกลับ

อัตราบริการท่านละ 5,500 บาท
เด็กอายุ 4-10  ปี อัตราบริการท่านละ 
3,800 บาท
จัดโปรแกรมนี้ต่อเมื่อมี 35 ท่านขึ้นไป(ไม่มีเรือวิ่งทุกวัน)

วันหยุดต่อเนื่องเพิ่มท่านละ 200 บาท

สนใจโทร. 02-6733322, 02-6732668, 02-2119654
email: sales@thai-tour.com 

อัตรานี้รวมบริการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าเรือท่องทะเลไป-กลับ

ค่าอาหาร 10 มื้อ

ค่าประกัน

ค่าที่พัก 3 คืน (เต้นท์) 2 ท่านต่อหลัง; พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 200 บาท ต่อคืน

ค่าเครื่องดื่ม และผลไม้

ค่าชูชีพ-หน้ากากดำน้ำ

ค่าธรรมเนียมและบริการ

สิ่งที่ควรนำไป ชุดว่ายน้ำ/ไฟฉาย/รองเท้าสวมสบาย/ครีมทาผิว/ยารักษาโรคประจำตัว/อื่น ๆ

หมายเหตุ  โปรแกรมนี้ขอสงวนสิทธิ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และ ยุติธรรม

Advertisements