http://www.tourkhaolak.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=539203300

ทัวร์เขาหลัก 4 วัน 3 คืน  :  ทัวร์เกาะสิมิลัน- ทัวร์เกาะตาชัย  (พักโรงแรมในเขาหลัก)

วันที่ 1      สนามบินนานาชาติภูเก็ต  –  เขาหลัก    

–    พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ  รับจากสนามบินภูเก็ต ออกเดินทางรถยนต์ส่วนบุคคล
–    นำส่งท่านที่โรงแรมที่พักในโรงแรมเขาหลัก (เขาหลักซันเซท รีสอร์ท)
                  –    Check In เข้าที่พัก, พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2      ทัวร์เกาะสิมิลัน โดยเรือร็ว 

–            รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
06:00 น.    ออกเดินทางจากเขาหลัก ไปยังท่าเรือทับละมุ ด้วยรถตู้
08:30 น.     ออกเดินทางจากท่าเรือทับละมุ สู่หมู่เกาะสิมิลันด้วยเรือเร็ว
10:00 น.     ถึงเกาะบางู (เกาะ 9 ) ดำน้ำดูปะการังและปลาสวยงาม
11:30 น.     มุ่งหน้าสู่เกาะสิมิลัน (เกาะ 8 ) รับประทานอาหารกลางวันบนเกาะ ชมทิวทัศน์บนหินเรือใบ
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของหมู่เกาะสิมิลันและพักผ่อนตามอัธยาศัย
13:00 น.     ดำน้ำชมความสวยงามของโลกใต้ ทะเลที่เกาะปายู (เกาะ 7) และเพลิดเพลินไปกับการว่ายน้ำ
ดำน้ำ ตามอัธยาศัยที่ เกาะเมี่ยง (เกาะ 4)
15:00 น.     เดินทางกลับท่าเรือทับละมุ และส่งกลับที่พัก

   วันที่ 3      ทัวร์เกาะตาชัย โดยเรือร็ว 

05:00 น.    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
06:00 น.    บริการรถตู้ไปรับที่โรงแรมที่พัก
08:00 น.    เดินทางถึง ท่าเรือบ้านน้ำเค็ม เพื่อเช็คอิน และรับอุปกรณ์
08:30 น.    พบกับไกด์ และออกเดินทางไปยังเกาะตาชัย ว่ากันว่าสวยงาม
ดั่งมัลดีฟส์เมืองไทยโดยเรือเร็ว (Speed Boat)
10:00 น.    ดำน้ำตื้นชมปะการัง และปลาสวยๆ สวนปะการัง (The Fantasy Reef)
บริเวณนี้มีฝูงปลาหลากหลาย และเป็นอีกจุดนึงที่ดำน้ำสวยมาก
11:00 น.    เราจะเล่นน้ำริมชายหาดที่ซึ่ง หาดทรายขาวราวผงแป้ง ให้เราได้ยลโฉมชายหาดงามที่ยาวถึง700 เมตร
12:00 น.    รับประทานอาหารไทยบุฟเฟต์ริมชายหาด
13:00 น.    เลือกที่จะพักผ่อนริมหาด หรือจะดำน้ำตื้นที่จุด The Coral Garden สวนปะการัง
มีปลาฝูงใหญ่ และเต่าทะเล จุดนี้วิวสวยทีเดียวค่ะ น้ำใสสีครามเข้ม
14:00 น.    ไกด์ของเราจะได้นำท่านชมเส้นทางธรรมชาติ ชมบ้านของปูไก่
15:00 น.    ออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือทับละมุ
16:30 น.    กลับถึงท่าเรือทับละมุ และนำส่งท่านที่โรงแรม

วันที่ 4      โรงแรมเขาหลัก  –  สนามบินนานชาติภูเก็ต

–    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
–    Check Out  ออกจากโรงแรมที่, พักผ่อนตามอัธยาศัย
–    รถรอรับท่านหน้า โรงแรมที่พัก
–    นำส่งท่าน ที่สนามบินนานาชาติ ภูเก็ต โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่  ท่านละ     9,990  บาท     เด็ก ท่านละ     7,490  บาท 

ค่าบริการรวม :
1. รถรับส่งส่วนตัว จากสนามบิน – โรงแรมที่เขาหลัก
2. รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก – ท่าเรือ
3. ห้องพักที่เขาหลัก  จำนวน 3 คืน +   อาหารเช้า 3 มื้อ
4. เรือนำเที่ยว พร้อมคนขับเรือชำนาญทาง
5. อาหารกลางวันที่เกาะสิมิลัน (วันที่ 2)
6. อาหารกลางวันที่เกาะตาชัย (วันที่ 3)
7. อุปกรณ์ดำน้ำ Snorkeling หน้ากาก ท่อหายใจ
8. ผลไม้ เครื่องดื่ม
9. มัคคุเทศก์นำเที่ยว
10. เสื้อชูชีพ
11. ประกันภัยอุบัติเหตุ
12. ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ

ค่าบริการไม่รวม:
* ค่าอาหารเย็น
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม                            
* ค่าธรรมเนียมเข้าชมของชาวต่างชาติ

หมายเหตุ :

1. โปรแกรมนำเที่ยวทางทะเลทุกโปรแกรม สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน ทั้งนี้จะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
2. แพ็คเกจนี้สำหรับ 2 ท่านขึ้นไป

Advertisements