Moodle เป็นซอฟต์แวร์ Open Source  ที่ใช้สำหรับทำคอร์สหรือบทเรียนออนไลน์ ที่เราเรียกกันติดปากว่าระบบ LMS หรือ Learning Management System โดยที่ moodle นับเป็นทูลตัวหนึ่งที่มีความสามารถสูง ตามมหาวิทยาลัยและโรงเรียนต่างๆ เลือกใช้ ตัว moodle เองมีระบบ Backend (ระบบจัดการคอร์ส ที่ดีตัวหนึ่ง) ผู้ควบคุมสามารถแบ่งแยกระหว่างอาจารย์ ผู้เรียน ได้อย่างง่าย และเป็นซอร์ฟแวร์ที่มีลิขสิทธิ์แบบ GPL  (General Public License) หรือลิขสิทธิ์แบบฟรีนั่นเิอง ผู้นำไปใช้สามารถพัฒนาต่อยอดได้

ความต้องการด้านซอฟต์แวร์
• Web Server เป็น Apache หรือ IIS
• โปรแกรมภาษา PHP เวอร์ชั่น 4.1.0 ขึ้นไป
• ฐานข้อมูลเป็น MySQL หรือ PostgreSQL
• โปรแกรม phpMyAdmin หรือ phpPgAdmin

ขั้นตอนการติดตั้ง Moodle
* ก่อนการติดตั้งท่านต้องจำลองเครื่องตัวเองเป็น Web Server ก่อน สามารถเลือก Web Server ตัวใดตัวหนึ่งตามลิ้งด้านล่างนี้

โปรแกรม ลิงค์ดาวน์โหลด
WM Server http://www.cmsthailand.com/web45-47/print.php?sid=80
AppServ http://www.cmsthailand.com/web45-47/print.php?sid=2
WAMP http://www.cmsthailand.com/web45-47/print.php?sid=58
1. ดาวน์โหลดตัวติดตั้งที่ http://www.cmsthailand.com หรือที่ http://moodle.org/download/

2. หลังการดาวน์โหลดมาให้ทำการแตกไฟล์ด้วย WinRAR หรือ Winzip

รูปแสดงโฟลเดอร์หลังการแตกไฟล์

3. ทำการคัดลอกหรืออัปโหลดตัวติดตั้ง (โฟลเดอร์ moodle) ไปใส่ในห้องเก็บเว็บไซต์

ไดเร็กทอรี่ คำอธิบาย
C:\WM\www กรณีใช้ WMServer
C:\AppServ\www กรณีใช้ AppServ
C:\InetPub\wwwroot กรณีใช้ IIS
/var/www/html กรณีใช้ระบบ Linux เก็บที่พาทหลัก
/home/username/public_html กรณีใช้ระบบ Linux เก็บที่พาทของผู้ใช้ (โดยที่ไปบนโฮสต์ติ้งจะใช้พาทนี้)

ในที่นี้ทดสอบบนเครื่องตัวเองใช้ WM Server Tools

รูปแสดงโฟลเดอร์ห้องเก็บตัวติดตั้ง 

4. ทำการสร้างฐานข้อมูลสำหรับเก็บโปรแกรม Moodle ในที่นี้สร้างโดยใช้โปรแกรม phpMyAdmin (โดยทั่วไปบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ หรือบนโฮสต์ติ้งเขามีบริการอยู่แล้ว)


สร้างฐานข้อมูลที่ต้องการเก็บ moodle ในที่นี้สร้างฐานข้อมูลชื่อว่า cmsthailand_moodle

Note. 
กรณีใช้บน Web Hosting จริงสามารถใช้ฐานข้อมูลที่ทางโฮสต์ติ้งให้มาหรือทำการสร้างใหม่ผ่านทาง Control Panel ที่ทาง hosting ให้บริการ

ุ5. หลังการสร้างฐานข้อมูลเสร็จแล้วก็เริ่มติดตั้งโดยการพิมพ์ URL ดังนี้

URL คำอธิบาย
http://127.0.0.1/moodle/install.php กรณีติดตั้งบนเครื่องตัวเอง
http://www.sitename.com/moodle/install.php กรณีสร้างเป็นไดเร็กทอรี่ย่อยลึกลงไปอีกชั้น
http://www.sitename.com/install.php กรณีสร้างเป็นพาทหลักเว็บไซต์
http://lms.sitename.com/install.php กรณีสร้างเป็น sub domain
Note.
ห้องสำหรับเป็นตัวติดตั้งสามารถตั้งเป็นชื่ออื่นได้ในที่นี้ทดสอบตั้งชื่อว่า moodle

6. เลือกภาษาเป็น Thai(th) เสร็จแล้วคลิก Next>>
7. โปรแกรมรายงานการตรวจสอบการตั้งค่าภาษา php ว่าเซ็ตค่าต่างๆ ไว้ถูกต้องหรือไม่8. คลิกปุ่ม ต่อไป >>
9.โปรแกรมรายงานพาทเรียกใช้งานและที่เก็บตัวติดตั้ง Moodle

10. คลิกปุ่ม ต่อไป >>
11. กำหนดรายละเอียดฐานข้อมูลที่ใช้ ในที่นี้ใช้ MySQL
ในที่นี้ทดสอบบนเครื่องตัวเองให้ใช้ชื่อ username ว่า root   รหัสผ่าน ว่างไว้
ชื่อ host ใส่เป็น localhost
ชื่อฐานข้อมูลใส่เป็น cmsthailand_moodle
Table_prefix ไว้เหมือนเดิม mdl_

12. เสร็จแล้วคลิกปุ่ม ต่อไป >>
13. ระบบจะทำการสร้างไฟล์สำหรับเก็บค่าคอนฟิกมา 1 ไฟล์คือ config.php

14. คลิก ขั้นต่อไป >>
15. ระบบรายงานเกี่ยวกับลิขสิทธิ์โปรแกรม Moodle ที่เป็นแบบ General Public License (Free)

16. ให้ตอบ ใช่
17. ระบบรายงานการสร้างตารางข้อมูลต่างๆ ลงฐานข้อมูล

18. ให้เลื่อนลงมาด้านล่างแล้วคลิก ขั้นตอนต่อไป
19. กำหนดค่าตัวแปรต่างๆ ของ Moodle ที่ต้องการ

20. หลังจากกำหนดเสร็จให้เลื่อนลงมาด้านล่างแล้วคลิกปุ่ม บันทึกการเปลี่ยนแปลง
21. ระบบรายงานเวอร์ชั่นของ Moodle

22. คลิก ขั้นต่อไป
23. ระบบรายงาน Feature ของ Moodle เวอร์ชั่นที่ติดตั้งอยู่

23. คลิก ขั้นต่อไป 
24. ระบบทำการ Upgrade ข้อมูลที่เราเลือกใช้ลงฐานข้อมูลอีกครั้ง

25. เลื่อนลงมาด้านล่าง แล้วคลิก ขั้นต่อไป
26. ระบบรายงานตั้งค่า บล็อก และเมนูต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

27. เลื่อนลงมาด้านล่าง แล้วคลิก ขั้นต่อไป

28. ระบบทำการเพิ่มตาราง paypal

29. เลื่อนลงมาด้านล่าง แล้วคลิก ขั้นต่อไป

30. ระบบทำการเพิ่มตาราง Assigment (Workshop) ตัวอย่างบทเรียน

31 . เลื่อนลงมาด้านล่าง แล้วคลิก ขั้นต่อไป
32. ตั้งค่าของเว็บไซต์

33. หลังจากตั้งเสร็จให้เลื่อนลงมาด้านล่าง คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง
34. กำหนดรายละเอียดส่วนตัวของผู้ดูแลระบบ

35. เสร็จแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างคลิก อัปเดทประวัติส่วนตัว

36. แสดงหน้าเว็บ E-Learning ที่สร้างด้วยระบบ Moodle

* สามารถอ่านคู่มือการติดตั้งเพิ่มเติมได้ในห้อง docs หรือที่ URL : http://moodle.com/doc/

สรุป
Moodle เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังตัวหนึ่งที่นิยมนำมาทำระบบ E-Learning สำหรับใช้งานในโรงเรียน สถาบันการศึกษา บริษัทเอกชน สำหรับในไทยเราเอง Moodle เป็นทูลที่ได้รับความนิยมอยู่ในอันดับต้นๆ ที่สถาบันการศึกษาต่างๆ เลือกใช้ สำหรับในการติดตั้ง moodle ในปัจจุบัน ผู้ใช้สามารถเลือกได้สองวิธี คือ วิธีแรกการติดตั้ง moodle แบบเดี่ยวๆ (เหมือนในคู่มือด้านบน) วิธีที่สองคือการติดตั้ง Moodle เป็นโมดูลเสริมเข้าไปในระบบ CMS ที่มีอยู่ก่อนหน้าแล้ว เช่น Postnuke, PHP-Nuke, Mambo, …

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  http://www.cmsthailand.com/docs/Moodle_install.html

Advertisements